Bent u fysiotherapeut?

Geachte collega,

Hartelijk dank voor uw interesse, om mogelijk te participeren in dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek betreft het bepalen van de test – hertestbetrouwbaarheid, constructvaliditeit, discriminatieve validiteit en predictieve validiteit van de STarT Back Tool_Neck Pain (SBT_Neck). De SBT_Neck is een korte vragenlijst van 9 vragen, analoog aan de STarT Back Tool voor lage rugpijn, welke de patiënt in 3 profielen categoriseert, die gestratificeerd behandelen mogelijk maakt. Deze indeling sluit aan op de behandelprofielen 1, 2 en 3 van de KNGF Richtlijn nekpijn. Indien de psychometrische eigenschappen van de SBT_neck voldoen kunnen patiënten mogelijk nog gerichter behandeld worden. Hierbij is profiel 1 laag risico op chronische klachten, grote kans op goed herstel, alleen advies of een enkele behandeling dient voldoende te zijn. Profiel 2 is geïndiceerd voor verwijzing naar de fysio- of manueeltherapeut, waarbij herstel te verwachten valt. Profiel 3 is hoog risico op ontwikkeling van chronische nekpijn welke de dagelijkse activiteiten beïnvloedt. Hier is vroegtijdig interdisciplinair behandelen of inzet van een psycholoog in een vroeg stadium mogelijk wenselijk.

Wie hebben we nodig?

Om bovenstaande doel te behalen hebben we data nodig van 200 patiënten met nekpijn.

De criteria:

Inclusie:

·       Patiënten met pijn in het verzorgingsgebied van de nek, graad I, II of III conform de indeling van de neck pain task force (en KNGF Richtlijn Nekpijn)

·       Leeftijd tussen 18 en 65 jaar    

Exclusie:

·       Specifieke nekpijn graad IV, zoals maligniteiten, ernstige deformiteiten, neurologische beelden, of een operatie in het afgelopen jaar

·       Psychiatrische problematiek

·       Onvoldoende begrip en beheersing van de Nederlandse taal

·       Laatste 3 maanden een interventie voor de nekpijn gehad.

Wat moet u doen?

Als u wilt participeren, verwachten we van u, dat elke nieuwe patiënt met nekpijn die zich bij uw praktijk aanmeldt, gevraagd wordt deel te nemen. U, of uw secretaresse, licht de patiënt kort in over het onderzoek en overhandigt de proefpersooninformatiebrief. Op het moment dat de patiënt wilt deelnemen, stuurt u of uw secretaresse naam, telefoonnummer en e-mail van de betreffende patiënt door naar de hoofdonderzoeker, Jeroen Dockx, MMT. Dit kan op het volgende e-mailadres:

prognosenekpijn@gmail.com

Belangrijk is dat deze aanmelding liefst voor het 1ste consult, plaats vindt en uiterlijk tussen het 1ste en 2de consult.

Verder geeft u gewoon de reguliere behandeling die de patiënt ook ontvangt als hij niet deelneemt. Daarmee heeft het deelnemen van de patiënt geen invloed op het behandelproces. Ook bent u blind voor de uitkomst op de SBT_neck, zodat deze uw reguliere therapie niet beïnvloedt. Indien u uitkomsten van andere vragenlijsten die de patiënt in het kader van dit onderzoek invult, nodig heeft voor uw dossier, dan kunt u deze bij ons opvragen, zodat de patiënt geen vragenlijsten dubbel hoeft in te vullen.

Wat doen wij?

Op het moment dat u de patiënt heeft aangemeld hoeft u niets meer te doen. Wij doen de rest. De patiënt zal van ons een link ontvangen naar de digitale omgeving waar hij de vragen kan invullen. Dit zal de patiënt 4 keer gevraagd worden. Op het moment van aanmelden, tussen 1 en 2 weken na aanmelding, na 3 maanden en na 6 maanden. De eerste keer zal dit een tijdsinvestering zijn van ongeveer 30 minuten. De keren daarna zal dit ongeveer 10 minuten duren.

Na ongeveer 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden en 1 jaar, zullen we met u contact opnemen om vanuit het electronisch patiënten dossier te registreren welke behandeling de patiënt heeft ontvangen. Hierbij zal vastgelegd worden, hoeveel keer de patiënt is geweest en welke behandelvormen toegepast zijn (mobilisatietechnieken, manipulatie, massage, stretching, oefentherapie, dry needling, anders…).

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u deelnemen aan 1 of meerdere interviews, waarom u bij een patiënt bepaalde behandelkeuzes heeft gemaakt. Dit is echter geheel vrijblijvend. Dit betreft een kwalitatief deel van het onderzoek, waarbij we in kaart brengen, welke argumenten in het klinisch redeneerproces een rol spelen om te komen tot de ingezette behandeling.

Mocht u graag een nadere toelichting willen, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Dockx of één van de medeonderzoekers die u benaderd heeft.

Contactgegevens hoofdonderzoeker:

Jeroen Dockx, MMT

06 22998592

j.dockx@fysioboz.nl

Helaas zijn er geen gelden beschikbaar voor dit onderzoek. Daarmee zal participatie van uw praktijk vrijwillig zijn. Om het toch aantrekkelijk te maken, hebben we getracht met bovenstaande procedure de belasting op uw praktijk zo gering mogelijk te maken. Daarnaast hebben nog een leuk geschenk voor de praktijk die de meeste patiënten aanlevert.

Hopende patiënten uit uw praktijk te mogen verwelkomen binnen ons onderzoek, verblijf ik,

Met collegiale groet,

 Jeroen Dockx, MMT