De SPrINT Study: Screening tools for Prognosis to Improve Neck Treatment

Wetenschappelijk onderzoek naar een korte vragenlijst om de prognose en bijpassende behandeling te bepalen bij patiënten met nekpijn

Welkom, op deze website vindt u informatie over het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot een vragenlijst die een prognose geeft over uw nekpijn en de bijpassende behandeling. De vragenlijst is ontwikkeld voor huisartsen en fysiotherapeuten die patiënten met nekpijn behandelen.De vragenlijst is ontwikkeld door een panel van huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefentherapeuten Mensendieck en patiënten met nekpijn. Dit ontwerp is analoog aan de al bestaande vragenlijst voor rugklachten: de STarT Back Screening Tool. Op basis van prognostische factoren bij nekpijn is deze vragenlijst aangepast. Vervolgens zijn de 9 vragen opgesteld en getoetst op interpretatie bij patiënten met nekpijn. Doelstelling van dit onderzoek is het bepalen of de ontwikkelde vragenlijst betrouwbaar is en een goede classificatie van nekpijn geeft, zodat de juiste behandeling ingesteld kan worden.